شنبه, ۰۹ مرداد ۱۳۹۵
asfalte khayame shomali 95

اجرای روکشی آسفالت خیابان خیام شمالی / امسال ۵ خیابان روکشی آسفالت می شود

اجرای روکشی آسفالت خیابان خیام شمالی / امسال...

IMG_20160725_152140

شهدای گمنامی که روشنی بخش دلهای میانه ای ها خواهند شد / تصاویر

شهدای گمنامی که روشنی بخش دلهای میانه ای ها خواهند...

monageseh-2-

آگهی مناقصه عمومی مرحله اول نوبت اول (پیمان سپاری خدمات شهری)

آگهی مناقصه عمومی مرحله اول  نوبت اول شهرداری...

monageseh

آگهی مناقصه عمومی مرحله دوم نوبت اول (خیابان ۴۵ متری راه آهن)

آگهی مناقصه عمومی مرحله دوم نوبت اول   شهرداری...