یکشنبه, ۰۳ خرداد ۱۳۹۴

امام باقر سلام الله عليه :

سُدَّ سَبيلَ العُجبِ بِمَعرِفَةِ النَّفسِ؛

راه خودبينى را با خويشتن شناسى بر بند.

گزيده تحف العقول: ج1، ص44

mozayede-1

آگهی مزایده عمومی مرحله اول نوبت اول

شهرداری میانه به استناد بند ۴ مصوبه شماره ۱۴۶...

url

آگهی مناقصه عمومی مرحله اول نوبت اول

شهرداری میانه در نظر دارد برابر بودجه مصوب سال...

url

آگهی مناقصه عمومی مرحله اول نوبت اول

شهرداری میانه در نظر دارد برابر بودجه مصوب سال...

IMG12314683

پیام تسلیت شهرداری میانه به خانواده محترم نعمت زاده

جناب آقای بهمن نعمت زاده عضو محترم شورای اسلامی...

431967_MBmneG6t

تقدیر و تشکر شهردار از شرکت کنندگان مراسم تدفین، خاکسپاری و ختم مرحوم مغفور جعفر خرده فروش

((بسمه تعالی)) من لم یشکرالمخلوق و لم یشکرالخالق بدینوسیله...

mozayede-1

آگهی مزایده عمومی مرحله اول نوبت اول

شهرداری میانه به استناد بند ۴ مصوبه شماره ۱۴۶...

url

آگهی مناقصه عمومی مرحله اول نوبت اول

شهرداری میانه در نظر دارد برابر بودجه مصوب سال...

url

آگهی مناقصه عمومی مرحله اول نوبت اول

شهرداری میانه در نظر دارد برابر بودجه مصوب سال...

IMG12314683

پیام تسلیت شهرداری میانه به خانواده محترم نعمت زاده

جناب آقای بهمن نعمت زاده عضو محترم شورای اسلامی...

431967_MBmneG6t

تقدیر و تشکر شهردار از شرکت کنندگان مراسم تدفین، خاکسپاری و ختم مرحوم مغفور جعفر خرده فروش

((بسمه تعالی)) من لم یشکرالمخلوق و لم یشکرالخالق بدینوسیله...

mozayede-1

آگهی مزایده عمومی مرحله اول نوبت اول

شهرداری میانه به استناد بند ۴ مصوبه شماره ۱۴۶...

url

آگهی مناقصه عمومی مرحله اول نوبت اول

شهرداری میانه در نظر دارد برابر بودجه مصوب سال...

url

آگهی مناقصه عمومی مرحله اول نوبت اول

شهرداری میانه در نظر دارد برابر بودجه مصوب سال...

431967_MBmneG6t

تقدیر و تشکر شهردار از شرکت کنندگان مراسم تدفین، خاکسپاری و ختم مرحوم مغفور جعفر خرده فروش

((بسمه تعالی)) من لم یشکرالمخلوق و لم یشکرالخالق بدینوسیله...

url

پیام تبریک شهردار به مناسبت روز معلم

با سلام و احترام با نام و یاد ایزد  دانا  آغاز...

mozayede-1

آگهی مزایده عمومی مرحله اول نوبت اول

شهرداری میانه به استناد بند ۴ مصوبه شماره ۱۴۶...

url

آگهی مناقصه عمومی مرحله اول نوبت اول

شهرداری میانه در نظر دارد برابر بودجه مصوب سال...

url

آگهی مناقصه عمومی مرحله اول نوبت اول

شهرداری میانه در نظر دارد برابر بودجه مصوب سال...

300=400=2

فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت مجتمع تجاری و خدماتی شهرداری میانه (مرحله دوم نوبت اول)

فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت مجتمع تجاری و...

b

فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت مجتمع بزرگ تجاری و خدماتی شهرداری میانه(مرحله ۱ نوبت ۲)

فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت مجتمع بزرگ تجاری...