یکشنبه, ۱۱ مرداد ۱۳۹۴

امام باقر سلام الله عليه :

سُدَّ سَبيلَ العُجبِ بِمَعرِفَةِ النَّفسِ؛

راه خودبينى را با خويشتن شناسى بر بند.

گزيده تحف العقول: ج1، ص44

ازاد

فراخوان طراحی المان میدان آزادی شهر میانه

شهرداری میانه در نظر دارد نسبت به شناسایی طراح...

ساختمان شهرداری

فراخوان طراحی سر درب ساختمان مرکزی شهردای میانه

شهرداری میانه در نظر دارد نسبت به شناسایی طراح...

url

فراخوان شناسایی پیمانکار جهت واگذاری زنده گیری سگ های ولگرد

شهرداری میانه در نظر دارد نسبت به شناسایی پیمانکار...

mozayede-1

آگهی مزایده عمومی ترمینال مسافربری (مرحله اول- نوبت دوم)

شهرداری میانه به استناد بند ۱ مصوبه شماره ۴۲۷...

index

توصیه هایی به همشهریان و میهمانان گرامی

برای مسافرتهای یک روزه در بیرون شهر جهت فرار...

mozayede-1

آگهی مزایده عمومی ترمینال مسافربری (مرحله اول- نوبت دوم)

شهرداری میانه به استناد بند ۱ مصوبه شماره ۴۲۷...

url

آگهی مناقصه عمومی مرحله اول نوبت دوم

شهرداری میانه در نظر دارد برابر بودجه مصوب...

url

آگهی مناقصه عمومی مرحله دوم نوبت دوم

شهرداری میانه در نظر دارد برابر بودجه مصوب سال...

mozayede-1

آگهی مزایده عمومی مرحله اول نوبت اول

شهرداری میانه به استناد بند ۴ مصوبه شماره ۱۴۶...

url

آگهی مناقصه عمومی مرحله اول نوبت اول

شهرداری میانه در نظر دارد برابر بودجه مصوب سال...