سه شنبه, ۱۰ شهریور ۱۳۹۴
IMG_2052

عملیات روکش آسفالت خیابان شهید محمد حسین موسوی (حاجی مراد) و خیابان شهید غریبعلی کریمی

آسفالت کشی فوق با اختصاص اعتبار ۱۶۱ میلیون تومان...

IMG_1925

بهینه سازی مصرف آب در آبیاری فضاهای سبز شهرداری

رفوژ سبز ۲ کیلومتر مربعی مسیر راه آهن که قبلا...

IMG_1888

آماده سازی جهت آسفالت ریزی لاین غربی خیابان ارتش

جهت یکسان سازی سطح و صرفه جویی از مقدار تناژ آسفالت...

DSC01009

مراسم بهره برداری از روکش آسفالت خیابان ۴۵ متری اندیشه در هفته دولت

  با حضور استاندار آذربایجان شرقی جبارزاده،...

IMG_1870

ادامه فعالیت های زیباسازی سطح شهر

               

IMG_2052

عملیات روکش آسفالت خیابان شهید محمد حسین موسوی (حاجی مراد) و خیابان شهید غریبعلی کریمی

آسفالت کشی فوق با اختصاص اعتبار ۱۶۱ میلیون تومان...

IMG_1925

بهینه سازی مصرف آب در آبیاری فضاهای سبز شهرداری

رفوژ سبز ۲ کیلومتر مربعی مسیر راه آهن که قبلا...

IMG_1888

آماده سازی جهت آسفالت ریزی لاین غربی خیابان ارتش

جهت یکسان سازی سطح و صرفه جویی از مقدار تناژ آسفالت...

DSC01009

مراسم بهره برداری از روکش آسفالت خیابان ۴۵ متری اندیشه در هفته دولت

  با حضور استاندار آذربایجان شرقی جبارزاده،...

IMG_1870

ادامه فعالیت های زیباسازی سطح شهر

               

ازاد

فراخوان طراحی المان میدان آزادی شهر میانه

شهرداری میانه در نظر دارد نسبت به شناسایی طراح...

ساختمان شهرداری

فراخوان طراحی سر درب ساختمان مرکزی شهردای میانه

شهرداری میانه در نظر دارد نسبت به شناسایی طراح...

url

فراخوان شناسایی پیمانکار جهت واگذاری زنده گیری سگ های ولگرد

شهرداری میانه در نظر دارد نسبت به شناسایی پیمانکار...

mozayede-1

آگهی مزایده عمومی ترمینال مسافربری (مرحله اول- نوبت دوم)

شهرداری میانه به استناد بند ۱ مصوبه شماره ۴۲۷...

index

توصیه هایی به همشهریان و میهمانان گرامی

برای مسافرتهای یک روزه در بیرون شهر جهت فرار...

mozayede-1

آگهی مزایده بهره برداری از جایگاه CNG شماره یک میانه (مرحله اول ـ نوبت دوم)

سازمان اتوبوسرانی شهر میانه و حومه باستناد مجوز...

mozayede-1

آگهی مزایده عمومی ترمینال مسافربری (مرحله اول- نوبت دوم)

شهرداری میانه به استناد بند ۱ مصوبه شماره ۴۲۷...

url

آگهی مناقصه عمومی مرحله اول نوبت دوم

شهرداری میانه در نظر دارد برابر بودجه مصوب...

url

آگهی مناقصه عمومی مرحله دوم نوبت دوم

شهرداری میانه در نظر دارد برابر بودجه مصوب سال...

mozayede-1

آگهی مزایده عمومی مرحله اول نوبت اول

شهرداری میانه به استناد بند ۴ مصوبه شماره ۱۴۶...