یکشنبه, ۰۳ مرداد ۱۳۹۵
monageseh-2-

آگهی مناقصه عمومی مرحله اول نوبت اول (پیمان سپاری خدمات شهری)

آگهی مناقصه عمومی مرحله اول  نوبت اول شهرداری...

monageseh

آگهی مناقصه عمومی مرحله دوم نوبت اول (خیابان ۴۵ متری راه آهن)

آگهی مناقصه عمومی مرحله دوم نوبت اول   شهرداری...

javabiyeh-

توضیح در مورد مباحث پیرامون تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری میانه

توضیح روابط عمومی شهرداری میانه در مورد مباحث...

1-5

گزارش سایت خبری میانا از اقدامات شهرداری میانه در راستای اقتصاد مقاومتی

گزارش سایت خبری میانا از اقدامات شهرداری میانه...