جمعه, ۱۲ تیر ۱۳۹۴

امام باقر سلام الله عليه :

سُدَّ سَبيلَ العُجبِ بِمَعرِفَةِ النَّفسِ؛

راه خودبينى را با خويشتن شناسى بر بند.

گزيده تحف العقول: ج1، ص44

mozayede-1

آگهی مزایده عمومی مرحله اول نوبت اول

شهرداری میانه به استناد بند ۱ مصوبه شماره...

300=400=2

فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت مجتمع تجاری و خدماتی

فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت مجتمع تجاری و...

shahrdari (1)

پیام تبریک و تهنیت شهردار و شورای اسلامی شهر میانه بمناسبت روز قوه قضائیه

بسم الله الرحمن الرحیم سخنان گوهر بارمولای متقیان...

shahrdar&alikhani

پیام تقدیر و تشکر مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها از شهردار میانه

جناب آقای جلیل خرده فروش-شهردار محترم میانه سلام...

url

آگهی مناقصه عمومی مرحله اول نوبت دوم

شهرداری میانه در نظر دارد برابر بودجه مصوب...

mozayede-1

آگهی مزایده عمومی مرحله اول نوبت اول

شهرداری میانه به استناد بند ۱ مصوبه شماره...

300=400=2

فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت مجتمع تجاری و خدماتی

فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت مجتمع تجاری و...

shahrdari (1)

پیام تبریک و تهنیت شهردار و شورای اسلامی شهر میانه بمناسبت روز قوه قضائیه

بسم الله الرحمن الرحیم سخنان گوهر بارمولای متقیان...

shahrdar&alikhani

پیام تقدیر و تشکر مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها از شهردار میانه

جناب آقای جلیل خرده فروش-شهردار محترم میانه سلام...

url

آگهی مناقصه عمومی مرحله اول نوبت دوم

شهرداری میانه در نظر دارد برابر بودجه مصوب...

mozayede-1

آگهی مزایده عمومی مرحله اول نوبت اول

شهرداری میانه به استناد بند ۱ مصوبه شماره...

300=400=2

فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت مجتمع تجاری و خدماتی

فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت مجتمع تجاری و...

shahrdar&alikhani

پیام تقدیر و تشکر مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها از شهردار میانه

جناب آقای جلیل خرده فروش-شهردار محترم میانه سلام...

url

آگهی مناقصه عمومی مرحله اول نوبت دوم

شهرداری میانه در نظر دارد برابر بودجه مصوب...

url

آگهی مناقصه عمومی مرحله اول نوبت دوم

شهرداری میانه در نظر دارد برابر بودجه مصوب...

url

آگهی مناقصه عمومی مرحله اول نوبت دوم

شهرداری میانه در نظر دارد برابر بودجه مصوب...

url

آگهی مناقصه عمومی مرحله دوم نوبت دوم

شهرداری میانه در نظر دارد برابر بودجه مصوب سال...

mozayede-1

آگهی مزایده عمومی مرحله اول نوبت اول

شهرداری میانه به استناد بند ۴ مصوبه شماره ۱۴۶...

url

آگهی مناقصه عمومی مرحله اول نوبت اول

شهرداری میانه در نظر دارد برابر بودجه مصوب سال...

url

آگهی مناقصه عمومی مرحله اول نوبت اول

شهرداری میانه در نظر دارد برابر بودجه مصوب سال...