اخبار شهرداری

 آگهی مزایده عمومی مرحله اول نوبت اول -  اجاره پایانه [ ... ]

اتمام عملیات احداث لاین جنوبی بلوار 65 متری پاسداران

با [ ... ]

آگهی مزایده مرحله اول(نوبت اول و دوم)

شرایط فروش قطعات مسکونی [ ... ]

آگهی مناقصه  عمومی مرحله اول  نوبت اول/نوبت دوم

احداث [ ... ]

آگهی مناقصه عمومی مرحله دوم نوبت اول

واسپاری امورات خدمات [ ... ]

آگهی مزایده عمومی مرحله اول نوبت اول / اجاره یک باب مغازه [ ... ]

گزیده ها

تعرفه نامه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری  میانه منتشر شد

شهردار [ ... ]

گزارش درآمد و هزینه شش ماهه اول سال 1399 شهرداری میانه منتشر [ ... ]

 

تفریغ بودجه سال 1398 شهرداری میانه منتشر شد

 

صورت [ ... ]

تعرفه عوارض محلی سال 1399 شهرداری میانه منتشر شد

دستورالعمل [ ... ]

تماس با ما

شهردار

شهردار میرزایی mirzaei shahrdar  مهدی میرزایی

شهردار میانه

 

 

electronic municipal

درگاه ویژه کارکنان

otomasion edari   fishe hogoog

لیست نوبت کوچه ا

 

1.jpg - 6.92 kB      2.jpg - 7.85 kB      3.jpg - 15.08 kB      

4.jpg - 8.72 kB         imo.org.ir سازمان شهرداریها